วิธีหาตำแหน่งจุดปัก วิธีปักชื่อนักเรียนด้วยจักร สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ

วิธีใช้ไม้วัดจุดตำแหน่งปักชื่อนักเรียน นวัตกรรมใหม่ จาก PINN SHOP รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ง่าย ใครก็วัดได้ ไม่ต้องใช้ประสบการณ์