การปักชื่อบนหมวกลูกเสือ และเนตรนารี เแนะนำให้ใช้ จักรปักใหญ่ (ยกตัวอย่าง เช่น brother รุ่น VR, รุ่น PR670, รุ่น PR1050X ฯลฯ)

โดยวิธีการปัก แบ่งหมวกเป็น 3 ประเภท

1.หมวกลูกเสือสามัญ

2.หมวกเนตรนารี และยุวกาชาด

3.หมวกลูกเสือสำรอง และเนตรรีสำรอง

1.วิธีปัก หมวกลูกเสือสามัญ

>>ชมคลิปวิดีโอ

2.วิธีปัก หมวกเนตรนารี และยุวกาชาด

>>ชมคลิปวิดีโอ

3.วิธีการ หมวกลูกเสือสำรอง และเนตรรีสำรอง

>>ชมคลิปวิดีโอ

One Response