วิธีการปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ

วิธีการปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ

โรงเรียนส่วนใหญ่มักให้มีการปักจุด หรือดาว บนปกเสื้อนักเรียน เพื่อแสดงช่วงชั้นเรียน เช่นม.2 ปัก 2 จุด, ม.3 ปัก 3 จุด เป็นต้น วิธีการปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 1.วิธีแบบเจาะสะดึงใช้ในกรณีปัก จุด ดาว บนปกเสื้อนักเรียน ที่มีจำนวนมาก เพื่อความรวดเร็ว...