โรงเรียนส่วนใหญ่มักให้มีการปักจุด หรือดาว บนปกเสื้อนักเรียน เพื่อแสดงช่วงชั้นเรียน เช่นม.2 ปัก 2 จุด, ม.3 ปัก 3 จุด เป็นต้น

วิธีการปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ

ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.วิธีแบบเจาะสะดึง

ใช้ในกรณีปัก จุด ดาว บนปกเสื้อนักเรียน ที่มีจำนวนมาก เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องขึงสะดึงบ่อย

2.วิธีแบบไม่เจาะสะดึง

ใช้กรณีที่เสื้อนักเรียนมีจำนวน ไม่อยากเสียเวลาเจาะสะดึง การขึงปกเสื้อไปพร้อมกับแผ่นรองปักแบบฉีก ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

>>ชมคลิปวิดีโอ

1.วิธีปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ

แบบเจาะสะดึง

>>ชมคลิปวิดีโอ

2.วิธีปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ

แบบไม่เจาะสะดึง

ลายปัก จุด ดาว มาจากไหน?

หลายคนสงสัยว่าลายปักจุด ดาว ที่ใช้ในคลิปวิดีโอ มาจากไหน ในคลิปเราใช้ลายปักจุด ดาว จาก โปรแกรม PINN ปักชื่อ 4.0 โปรแกรมใช้ง่ายมากๆ 

วิธีปักจุด ดาว

จุด
1 จุด พิมพ์ เลข 1
2 จุด พิมพ์ เลข 2
3 จุด เรียงแบบสามเหลี่ยม พิมพ์ เลข 3

ดาว
1 ดาว พิมพ์ เลข 4
2 ดาว พิมพ์ เลข 5
3 ดาว เรียงแบบสามเหลี่ยม พิมพ์ เลข 6

* ต้องการจุด 3 จุดเรียงต่อกันพิมพ์ 111

* ต้องการดาว 3 ดวง เรียงต่อกันพิมพ์ 444

>>ชมคลิปวิดีโอ

วิธีการเตรียมไฟล์ปักจุดดาว โดยใช้ โปรแกรม PINN ปักชื่อ 4.0