วิธีการปัก หมวกลูกเสือ และเนตรนารี

วิธีการปัก หมวกลูกเสือ และเนตรนารี

การปักชื่อบนหมวกลูกเสือ และเนตรนารี เแนะนำให้ใช้ จักรปักใหญ่ (ยกตัวอย่าง เช่น brother รุ่น VR, รุ่น PR670, รุ่น PR1050X ฯลฯ) โดยวิธีการปัก แบ่งหมวกเป็น 3 ประเภท1.หมวกลูกเสือสามัญ2.หมวกเนตรนารี และยุวกาชาด3.หมวกลูกเสือสำรอง และเนตรรีสำรอง 1.วิธีปัก หมวกลูกเสือสามัญ...