วัสดุรองปัก สำหรับชุดนักเรียนแบบต่างๆ

วัสดุรองปัก สำหรับชุดนักเรียนแบบต่างๆ

วัสดุรองปักที่ใช้ในการปักชุดนักเรียน เราใช้ กระดาษรองปัก หรือ วีราเน่ ซึ่งชุดนักเรียนมีหลายเนื้อผ้า เสื้อนักเรียนทั่วไปเป็นเนื้อผ้าโทเรสีขาว, บางโรงเรียนใช้เสื้อโปโลเนื้อผ้าจูติ เป็นเสื้อนักเรียน หรือเสื้อกิจกรรม, แล้วยังมี เสื้อพละเนื้อผ้า Micro หรือ ib...