วัสดุรองปักที่ใช้ในการปักชุดนักเรียน เราใช้ กระดาษรองปัก หรือ วีราเน่ ซึ่งชุดนักเรียนมีหลายเนื้อผ้า เสื้อนักเรียนทั่วไปเป็นเนื้อผ้าโทเรสีขาว, บางโรงเรียนใช้เสื้อโปโลเนื้อผ้าจูติ เป็นเสื้อนักเรียน หรือเสื้อกิจกรรม, แล้วยังมี เสื้อพละเนื้อผ้า Micro หรือ ib เป็นผ้ายืดบางเบา อีกด้วย กระดาษรองปักจึงต้องใช้ชนิดที่แตกต่างกัน

กระดาษรองปักที่ใช้ในการปักเสื้อนักเรียน มีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

1.กระดาษรองปักแบบฉีก

2.กระดาษรองปักแบบตัด

3.กระดาษรองปักแบบมีกาว หรือแบบรีด

>>ชมคลิปวิดีโอ

รีวิวกระดาษรองปัก 3 แบบ

1.กระดาษรองปักแบบฉีก

กระดาษรองปักแบบฉีก ใช้กับเสื้อนักเรียนทั่วไป เนื้อผ้าโทเรขาว เนื้อผ้าไม่ยืด อยู่ทรง เสร็จงานแล้วฉีกออกง่าย ไม่แข็งตัวหลังโดนน้ำ 

กระดาษรองปักแบบฉีก >>คลิก ดูรายละเอียด 

2.กระดาษรองปักแบบตัด

กระดาษรองปักแบบตัด ใช้กับเสื้อนักเรียนแบบโปโล เนื้อผ้าจูติซึ่งเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่น บางโรงเรียนใช้เป็นเสื้อยูนิฟอร์ม หรือเสื้อกิจกรรม ให้ขึงกระดาษรองปักแบบตัด หนึ่งชิ้นไปพร้อมกับผ้า อีกชิ้นสอดใต้สะดึง เสร็จงานแล้วใช้กรรไกรตัดส่วนที่เหลือออก

กระดาษรองปักแบบตัด >>คลิก ดูรายละเอียด

3.กระดาษรองปักแบบมีกาว หรือแบบรีด

กระดาษรองปักแบบมีกาว หรือแบบรีด (มีกาวด้านเดียว) ใช้กับเสื้อกีฬา / เสื้อพละนักเรียน เป็นผ้า Micro หรือ ib  ผ้ายืดบางเบา มันเงา ใส่สบาย ย้วยง่าย ใช้กระดาษรองปักแบบมีกาวรีดเพื่อฟิกส์เนื้อผ้าที่ยืดมากๆ และงานที่ต้องการปักงานแบบทึบมาก เพื่อป้องกันผ้ายืดจนลายปักเพี้ยน

กระดาษรองปักแบบมีกาว >>คลิก ดูรายละเอียด /สั่งซื้อ

📌กระดาษรองปักแบบฉีก 

แพ็ค 5 เมตร

ราคา 100 บาท

📌กระดาษรองปักแบบตัด 

แพ็ค 90 เมตร

ราคา 340 บาท

📌กระดาษรองปักแบบมีกาว หรือแบบรีด

ขนาด 24 x 28 ซม. บรรจุ 8 แผ่น ต่อแพ็ค

ราคา 55 บาท