การเลือกใช้ USB Flash Drive ที่เหมาะกับจักรปักคอมพิวเตอร์

การเลือกใช้ USB Flash Drive ที่เหมาะกับจักรปักคอมพิวเตอร์

การสั่งจักรปักคอมพิวเตอร์ให้ทํางานได้นั้น จะต้องมีลายปัก ซึ่งอาจจะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ต หรือ จากโปรแกรมสร้างลายปักในคอมพิวเตอร์ โดยเราต้องเซฟไฟล์ลายปักลงใน “USB Flash Drive” แล้วนำไปเสียบกับจักร จักรจะอ่านไฟล์จาก flash drive ขึ้นแสดงที่หน้าจอของจักร...