วิธีหาตำแหน่งจุดปัก สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ

วิธีหาตำแหน่งจุดปัก สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ

การวัดกำหนดจุดตำแหน่งปักบน อกเสื้อ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยเฉพาะตำแหน่งปัก “ชื่อนักเรียน” ถึงแม้คุณจะมีจักรปักที่ดี ไฟล์ลายปักชื่อที่สวย แต่ถ้าปักไม่ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว งานปักที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์ ลูกค้าไม่พอใจ เสียเวลาเลาะอีก...