วิธีหาตำแหน่งจุดปัก วิธีปักชื่อนักเรียนด้วยจักร สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ

วิธีหาตำแหน่งจุดปัก วิธีปักชื่อนักเรียนด้วยจักร สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ

ปักชื่อนักเรียนข้างไหน *ตําแหน่งและขนาดในการปักชื่อนักเรียน*จะขึ้นอยู่กับกฏของแต่ละโรงเรียนซึ่งเราสามารถศึกษาได้จาก “คู่มือนักเรียน” ของแต่ละโรงเรียน วิธีปักชื่อนักเรียนด้วยจักร การวัดกำหนดจุดตำแหน่งปักบน อกเสื้อ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ...