คอร์สเรียนออนไลน์ โปรแกรม PE-DESIGN 10

คอร์สเรียนออนไลน์ PE-Dseign 10 สอนการใช้งาน PE-Design 10 ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้างลายปัก ที่ไปควบคุมการทํางานของจักรปักคอมพิวเตอร์ให้ปักลวดลายตามที่เราต้องการ เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ในรูปแบบวีดิโอประกอบคําบรรยายภาษาไทย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก...