วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชุดนักเรียน

วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชุดนักเรียน

ในฤดูปักชื่อนักเรียนนอกจากเราจะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ตามคัมภีร์ปักชื่อนักเรียนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของ “วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชื่อนักเรียน” เพราะขาดไปงานก็สะดุด ต้องไปหาซื้อ...