การทำความสะอาด เบ้ากระสวย จักรปัก (bobbin case)

เบ้ากระสวย เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของจักรปัก เพราะมีไว้สำหรับใส่ด้ายล่าง เพื่อทำให้ด้ายล่างมีแรงตึงด้ายที่เหมาะสมและสวยงาม ทำให้ลายปักออกมาสวยงาม ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เมื่อใช้งานได้ไประยะนึง ต้องมั่นทำความสะอาด อย่างเบ้ากระสวย ของจักรปักรุ่น VR PR...