การปักชื่อนักเรียน หรือโลโก้ ให้ออกมาสวยเนี๊ยบ ปักแล้วไม่ย่น ขึ้นอยู่กับการขึงสะดึง และการเลือกใช้วัสดุรองปักให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่จะปักด้วย

📌ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ !! หัดปัก

ใครที่เป็นมือใหม่หัดปัก แนะนำให้ฝึกขึงสะดึงให้ตึง และตรง ฝึกจนชำนาญก่อนที่จะลงมือปักบนชิ้นงานจริง เพราะถ้าคุณขึงสะดึงเบี้ยว ชื่อที่ปักออกมาก็จะเบี้ยวตาม ถ้าขึงสะดึงไม่ตึง งานปักชื่อ หรือปักโลโก้ ที่ได้ออกมาจะย่น และลายปักเพี้ยน

>>ชมคลิป แนะนำมือใหม่หัดขึงสะดึง

วิธีการขึงสะดึง ชุดนักเรียน แบ่งเป็น 4 แบบ ดังนี้

1.วิธีการขึงสะดึง เสื้อนักเรียนแบบผ่าหน้า

2.วิธีการขึงสะดึง เสื้อนักเรียนแบบสวมหัว หรือปกทหารเรือ

3.วิธีการขึงสะดึง เสื้อพละ ผ้ายืดเนื้อบาง

4.วิธีการขึงสะดึง เสื้อโปโล เนื้อผ้าจูติ

ซึ่งเสื้อทั้ง 4 แบบ มีคลิปวิดีโอ วิธีการสอนขึงสะดึง และการเลือกใช้วัสดุรองปักให้ด้วย

1.วิธีการขึงสะดึง เสื้อนักเรียนแบบผ่าหน้า

>>ชมคลิปวิดีโอ

วิธีการขึงสะดึง เสื้อนักเรียนแบบผ่าหน้า

2.วิธีการขึงสะดึง เสื้อนักเรียนแบบสวมหัว หรือปกทหารเรือ

>>ชมคลิปวิดีโอ

วิธีการขึงสะดึง เสื้อนักเรียนแบบสวมหัว หรือปกทหารเรือ

3.วิธีการขึงสะดึง เสื้อพละ ผ้ายืดเนื้อบาง

>>ชมคลิปวิดีโอ

วิธีการขึงสะดึง เสื้อพละ ผ้ายืดเนื้อบาง

4.วิธีการขึงสะดึง เสื้อโปโล เนื้อผ้าจูติ

>>ชมคลิปวิดีโอ

วิธีการขึงสะดึง เสื้อโปโล เนื้อผ้าจูติ

One Response