PINN SHOP จัดเตรียม คัมภีร์ “คู่มือปักชุดนักเรียน” ให้ผู้ลงทุนกับเรา ได้เรียนรู้การปักชื่อนักเรียน เริ่มตั้งแต่ศูนย์ จนเชี่ยวชาญ

แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

 •  แนะนำคอร์สเบื้องต้น
 •  เรื่องวัสดุรองปัก และวิธีการขึงสะดึงสำหรับชุดนักเรียนแบบต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการปักให้สวย ไม่ย่นไม่เบี้ยว
 •  วิธีหาตำแหน่งจุดปัก สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ
 •  เทคนิคการเซ็ตโปรแกรม ให้จักรปรับฝีเข็มอัตโนมัติ ปักชื่อให้สวยในทุกเนื้อผ้า
 •  เทคนิคการปักชื่อให้ไว
 •  วิธีการปัก จุด ดาว บนปกเสื้อ
 •  วิธีปักเสื้อผ้าและของใช้เด็กอนุบาล
 •  วิธีการปัก ชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำ
 •  วิธีการปัก สายกระเป๋าเป้
 •  วิธีการปัก ที่นอนเด็กอนุบาล
 •  วิธีการปัก หมวกลูกเสือ และเนตรนารี
 •  วิธีการปักรองเท้าผ้าใบ
 •  แนะนําวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องสต็อคไว้ (เพราะเมื่อมีงานรอปักด่วนๆเยอะ ของขาดไปงานก็สะดุด เสียเวลาต้องไปหาซื้อ แล้วงานก็จะล่าช้า)
 •  วิธีเช็คบํารุงเครื่องให้พร้อมรับงานหนัก
 •  แนะนำการเลือกและใช้งาน “USB Flash Drive” ที่เหมาะสม รวมไปถึงข้อพึงระวัง เพื่อให้จักรทำงานได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด
 •  ภาพรวมของตลาดปักชื่อนักเรียนในไทย และโอกาสในการขยายงาน
 •  เคล็ดลับเพิ่มรายได้ ในฤดูปักชื่อนักเรียน