แบบฟอร์มการสั่งซื้อ โปรแกรม PINN จักรปัก

จาก บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
สำนักงานใหญ่ 12/3-4 ซอย6 ถ.สามล้าน
ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-5055-35001-461
โทรศัพท์ 053-904301
โทรสาร 053-814662

ผู้ซื้อ
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17
ซอยวัดม่วงแค(เจริญกรุง) ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1075-37000-050

กรุณาลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าเพื่อสั่งซื้อโปรแกรม

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์ข้อมูลให้ลูกค้าเพื่อลงโปรแกรม ภายใน 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อ แผนก Service โทร 082-6144068

(จันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ 9.00- 17.00 น.)

********************

สำหรับรายละเอียดข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนนี้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อโดยสมบูรณ์แล้ว ทางฝ่ายบัญชีบริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จะทำการเปิดเอกสาร invoice เพื่อวางบิลตามขั้นตอนชำระเงินต่อไปค่ะ

********************