PES2 กับวิธีเซฟไฟล์โดยไม่ต้องใช้ Pinn Stick

สําหรับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม PES2 บนอุปกรณ์ iPad หรือ Tablet ที่ต้องมีการส่งไฟล์ปักผ่านตัว Pinn Stick ทีมงานได้เพิ่มทางเลือกใหม่ที่สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม คือการเซฟไฟล์ผ่านระบบ OTG (USB On The Go) แทนการใช้ Pinn Stick ~~~~~~~~~~OTG หรือที่เรียกชื่อเต็มๆ ว่า USB On The...
การเลือกใช้ USB Flash Drive ที่เหมาะกับจักรปักคอมพิวเตอร์

การเลือกใช้ USB Flash Drive ที่เหมาะกับจักรปักคอมพิวเตอร์

การสั่งจักรปักคอมพิวเตอร์ให้ทํางานได้นั้น จะต้องมีลายปัก ซึ่งอาจจะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ต หรือ จากโปรแกรมสร้างลายปักในคอมพิวเตอร์ โดยเราต้องเซฟไฟล์ลายปักลงใน “USB Flash Drive” แล้วนำไปเสียบกับจักร จักรจะอ่านไฟล์จาก flash drive ขึ้นแสดงที่หน้าจอของจักร...

การทำความสะอาด เบ้ากระสวย จักรปัก (bobbin case)

เบ้ากระสวย เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของจักรปัก เพราะมีไว้สำหรับใส่ด้ายล่าง เพื่อทำให้ด้ายล่างมีแรงตึงด้ายที่เหมาะสมและสวยงาม ทำให้ลายปักออกมาสวยงาม ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เมื่อใช้งานได้ไประยะนึง ต้องมั่นทำความสะอาด อย่างเบ้ากระสวย ของจักรปักรุ่น VR PR...
วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชุดนักเรียน

วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชุดนักเรียน

ในฤดูปักชื่อนักเรียนนอกจากเราจะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ตามคัมภีร์ปักชื่อนักเรียนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของ “วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชื่อนักเรียน” เพราะขาดไปงานก็สะดุด ต้องไปหาซื้อ...
การเช็คบํารุงเครื่องให้พร้อมรับงานหนักได้เสมอ

การเช็คบํารุงเครื่องให้พร้อมรับงานหนักได้เสมอ

บทความนี้จะแนะนําวิธีการดูแลทำความสะอาดส่วนสำคัญของจักรปักด้วยตัวเอง และให้ผู้ใช้เข้าใจกระบวนการทํางานของจักรปักในทุกขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และปัญหาที่พบบ่อยในแต่ละขั้นตอนพร้อมวิธีแก้ไขด้วยตัวเองปกติแล้วจักรปักไม่เสียง่าย...