แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

ด้านทักษะ ฝีมือในการปัก

 • วิธีหาตำแหน่งจุดปัก สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ
 • วิธีเลือกใช้แผ่นรองปักที่เหมาะสมกับเนื้อผ้าชนิดต่างๆ
 • วิธีการขึงสะดึงให้ตึงและตรงตำแหน่งปักพอดี
 • วิธีปักจุดหรือดาวบนปกเสื้อนักเรียน
 • เทคนิคการปักชื่อบนรองเท้าผ้าใบ, หมวก และกระเป๋าเป้นักเรียน
 • เทคนิคการปักข้าวของเครื่องใช้เด็กอนุบาล ได้แก่ผ้าขนหนู, เครื่องนอน, ชุดว่ายน้ำ, tag ห้อยติดเครื่องใช้ต่างๆ

ด้านการสร้างลายปักชื่อนักเรียน

 • มาตรฐานรูปแบบและขนาดตัวอักษรสำหรับเสื้อนักเรียน
 • โปรแกรม PINN ปักชื่อ 4.0
 • โปรแกรม PES 2.0
 • โปรแกรมอื่นๆ

เครื่องจักร ไหมปัก วัสดุและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

 • จักรปักประเภทไหนที่เหมาะกับงานปักชุดนักเรียน
 • ชนิดและสีไหมปักที่ต้องใช้ (เลือกที่คุณภาพดีสีไม่ตก)
 • แผ่นรองปัก และอุปกรณ์ที่ต้องมีสำรองไว้ เช่นเข็มจักร, สะดึง และเบ้ากระสวย
 • วิธีเช็คและบำรุงรักษาจักรให้พร้อมรับงานหนัก
 • ปัญหาที่เจอบ่อย และวิธีแก้ไข

ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้มีงานเข้ามาเต็มตลอด

 • ภาพรวมธุรกิจรับปักชุดนักเรียน
 • ตารางราคารับปัก และโครงสร้างกำไร
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคการขาย เพิ่มรายได้ในฤดูกาล
 • การสร้างฐานลูกค้า ให้มีรายได้ต่อเนื่องหลังฤดูกาล
 • วิธีขยายธุรกิจโดยทำการตลาดออนไลน์

เนื่องจากเนื้อหามีมาก เวลาว่างของแต่ละคนมีน้อย เราจะทะยอยส่งเนื้อหาให้ท่านได้ศึกษาทีละหนึ่งหรือสองหัวข้อ จนครบถ้วนก่อนเริ่มฤดูปักชื่อ โดยส่งทางอีเมล์ระบบอัตโนมัติ กรุณาเช็คอีเมล์อย่างสม่ำเสมอและเปิดอ่านทุกครั้งนะครับ

กรุณากรอกชื่อนามสกุล และอีเมล์ของท่าน เพื่อลงทะเบียนรับฟรี!! คัมภีร์ *คู่มือปักชุดนักเรียน* (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)