เบ้ากระสวย เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของจักรปัก เพราะมีไว้สำหรับใส่ด้ายล่าง เพื่อทำให้ด้ายล่างมีแรงตึงด้ายที่เหมาะสมและสวยงาม ทำให้ลายปักออกมาสวยงาม ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เมื่อใช้งานได้ไประยะนึง ต้องมั่นทำความสะอาด อย่างเบ้ากระสวย ของจักรปักรุ่น VR PR มักจะมีเศษด้ายเข้าไปติดตามร่องร้อยด้ายของเบ้า แนะนำให้ทำความสะอาดตามคลิปนี้ครับ สำหรับการเตรียมพร้อมอีกทาง แนะนำให้มีอย่างน้อย 2 ชิ้นครับ จะได้ทำงานอย่างสบายใจ ถ้าเกิดปัญหาที่คาดไม่สามารถแก้ไขได้คือทำตกแล้วเบี้ยว อันนี้ต้องแนะนำเปลี่ยนอย่างเดียวครับ

วิธีทำความสะอาดตัวเบ้ากระสวยจักรใหญ่

ในส่วนของจักรปักเล็ก หรือจักรปักตั้งโต๊ะ แรงตึงจะล้าได้ง่าย หรือมีรอยคมที่เบ้า ที่เกิดจากเข็มเอง จักรเล็กก็ควรทำความสะอาดเช่นกัน หรือมีติดไว้สำรองอีก 1 ชิ้นก็เป็นการดีครับ

วิธีทำความสะอาดตัวเบ้ากระสวยจักรปักเล็ก

One Response